Fotografie Krzysztofa Porzeżyńskiego

Galeria fotografii

GalerieRumunia

Rumunia

Ujrzane w Transylwanii 2005-2006

Przykładowa grafika galerii

Strona - treść

Strona - informacja